Loading..

Privacy & terms condition conditions

6X - Lagar och riktlinjer

För att kunna ta emot, hantera och spara personuppgifterna i formulären behöver 6X ditt samtycke. Personuppgifterna krävs för att vi ska kunna hjälpa dig med det ärende som du efterfrågar.

Personuppgifterna samlas in till 6X. Vi delar dem inte med tredje part.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta info@6x.se. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till datainspektionen. Läs mer hur vi hanterar integritet och säkerhet i vår integritetspolicy.

** The time is base on America/New_York timezone