Loading..

Nest Hello - verkar inte få tillräckligt med ström 0 0

Posted ByTolle

Om din Nest Hello inte fungerar som den ska är det troligaste felet att den får för lite ström. Då kan den tappa anslutningen till Wi-Fi och andra problem kan uppstå.


Köp en nätadapter som klarar mellan 18-24 volt.

Kjell & Company har som passar fint:

https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/ac-ac/tufvassons-natadapter-(ac)-17-v-20-w-p44894#ProductDetailedInformation

** The time is base on America/New_York timezone