Loading..

Svenska tecken utomlands 0 0

in Dator » Tips
Posted ByTolle

Ibland kan det hända att man hamnar vid en dator som saknar svenska (och andra länders egna tecken).

Det finns ett enkelt sätt att skriva våra svenska tecken, men tyvärr är kombinationen nästan omöjlig att komma ihåg. Dock måste du använda dig av siffrorna som finns till höger på ett fullstort tangentbord. 


För att skriva ett tecken, håll nere tangenten "alt". Håll den nertryckt under tiden som du trycker på kombinationen. 
Ska du skriva tecknet å, håll nere "alt" hela tiden samtidigt som du trycker på  0229. Släpp "alt" när du är klar.

Å

ALT + 0197
ÄALT + 0196
ÖALT + 0214
åALT + 0229
äALT + 0228
öALT + 0246
** The time is base on America/New_York timezone